Google

Nieuwe richtlijnen trainingen jeugdatleten

Written on:februari 1, 2021
Comments are closed
Bericht aan alle kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen:
Beste ouders en atleten,
De nieuwe beslissingen van de overheid wat betreft vrijetijdsbesteding voor kinderen vergen heel wat aanpassingen voor de verenigingen. Als atletiekclub zijn wij ervan overtuigd dat er de voorbije maanden amper gevaar was voor onze leden want we zijn een buitensport en fysiek contact tussen onze leden blijft zeer beperkt. Toch hebben we zeker en vast begrip voor deze beleidsmatige aanpassingen want ook wij dragen gezondheid hoog in het vaandel en willen de verspreiding van het virus zo snel mogelijk stoppen.
De voorwaarden om onze werking verder te zetten zijn best streng. Zo mag er voortaan enkel getraind worden in groepjes van 10 atleten. Het bestuur en onze technische staf (de trainers) hebben echter meteen gekozen om onze verantwoordelijkheid naar de atleten te nemen en onze werking NIET stop te zetten. Meer nog…we zullen proberen om onze jeugd zoveel mogelijk de kans te bieden om te kunnen blijven trainen. Een opsplitsing in kleinere groepjes vraagt uiteraard ook (veel) meer trainers maar wij zijn ontzettend tevreden dat we naast onze gemotiveerde vaste trainers ook nog enkele tijdelijke krachten gevonden hebben die de trainingen mee willen ondersteunen. Zo keert een ex-trainster tijdelijk terug uit pensioen en worden ook atleten met kennis van zaken ingezet. Als club juichen wij het engagement van al onze krachten toe.
We verwachten echter ook dat ouders hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen. De overheid heeft duidelijk gezegd dat kinderen de komende weken tijdelijk moeten kiezen voor 1 hobby. Als club hebben wij er geen zicht op wat de jeugdatleetjes nog allemaal doen dus verwachten wij van de ouders dat ze hun gezond verstand gebruiken en effectief slechts 1 hobby (zowel sport, jeugdbeweging als een culturele activiteit zijn allemaal hobby’s) kiezen. In het verleden hebben de atletiekouders steeds hun verantwoordelijkheden genomen (wat betreft quarantaines na schoolbesmettingen en verlofperiode) dus wij verwachten hier geen problemen.
Om een zicht te hebben op het aantal trainers die we moeten inzetten vragen we aan IEDEREEN om volgende link in te vullen en aan te duiden wie er wanneer komt trainen. Ook indien je een andere hobby kiest even alles invullen. Graag dit doen vóór dinsdagmiddag 12u. Daarna communiceren we verder over de groepsverdeling en hoe we dit allemaal concreet aanpakken.
Concreet: wij blijven woensdag- en vrijdagtrainingen aanbieden tussen 18u en 19u15 (weliswaar in groepjes van 10 atleten) en vragen iedereen om de link in te vullen.
Alvast bedankt voor het begrip!
Het SPBO-bestuur en trainerskorps