Google

Visie

Bij Sparta Bornem kan je terecht voor alle disciplines van atletiek. Wij zijn een competitiegerichte club, waar tevens plaats is voor recreatieve sporters. Wij willen iedereen de kans geven om zich uit te leven in deze sport waarbij gezond presteren onze leidraad is. We willen een duurzame clubwerking handhaven waarbij we de kwaliteit die we aanbieden niet uit het oog verliezen.

De atleet staat bij ons centraal. Bij de ontwikkeling van elke atleet wordt rekening gehouden met individuele mogelijkheden en talenten. Topprestaties worden aangemoedigd maar toch worden ieders prestaties naar waarde geschat. De trainingen voor atleten die deelnemen aan wedstrijden enerzijds en voor de recreatieve sporter anderzijds verschillen in aanpak.

Onze trainers en begeleiders dragen zorg voor de kwaliteit van de trainingen. Ze zijn competent, enthousiast, motiveren hun atleten en leggen de klemtoon op een verantwoorde sportbeoefening. Ze creëren een klimaat waarin atleten plezier hebben aan hun sport en er ook voldoening uit halen.

Tijdens de trainingen en andere activiteiten schenken we aandacht aan fair-play, discipline, inzet, teamgeest en respect. Bij onze jeugdatleten komen alle facetten van atletiek aan bod en is er aandacht voor het speelse karakter van de trainingen. Bij de ‘minder jonge’ atleten willen wij iedereen prikkelen om zichzelf verder te ontplooien in één of meerdere atletiektakken.

We streven naar een hoge betrokkenheid van alle personen in en rond de club, zoals atleten, ouders, trainers, juryleden, supporters en medewerkers. Het is door de bijdrage van dit groot aantal betrokkenen, dat wij als club onze visie kunnen omzetten naar de realiteit.
Naast sportieve activiteiten organiseert de club, ter ondersteuning van een positieve sfeer, ook andere activiteiten met en voor medewerkers waarbij belang gehecht wordt aan ontspanning en sociale contacten.
Het bestuur speelt in dit alles een ondersteunende en informerende rol. De bestuursleden verzekeren een open interne werking waarbij een goede communicatie met alle betrokkenen centraal staat. De bestuursleden verzorgen ook de externe relaties van de club en zorgen ervoor dat de club de nodige middelen, het materiaal en de infrastructuur heeft om de visie waar te maken.

Sportieve doelstellingen

 1. Sparta Bornem beschikt over voldoende trainers om een goede competitieve en recreatieve werking aan te bieden.
 2. De trainers zorgen ervoor dat ze zich voldoende (bij)scholen om kwaliteitsvolle trainingen aan te kunnen bieden.
 3. De club werkt met eindtermen voor alle (jeugd)categorieën en baseert zich hiervoor op de eindtermen opgesteld door de VAL.
 4. Vanaf 2de jaars miniem wordt de kans aan de atleten aangeboden om op gestructureerde wijze de verschillende atletiekdisciplines af te toetsen.
 5. We streven naar zoveel mogelijk competitieatleten binnen de club.
 6. Via een puntensysteem worden atleten beloond voor hun prestaties.
 7. Naast competitie biedt Sparta Bornem ook recreatie aan, zowel joggers als andere recreanten vinden hun plaatsje terug in de club.

Extra-sportieve doelstellingen

 1. Sparta Bornem beschikt over een gedragscode. Deze is gebaseerd op de gedragscode van de VAL (panathlonverklaring).
 2. De club beschikt over een voldoende grote pool van medewerkers.
 3. We streven een hoge betrokkenheid van alle clubparticipanten na.
 4. Extra-sportieve organisaties worden hoog in het vaandel gedragen.
 5. De club heeft een transparant beleid en een transparante werking.
 6. Er bestaan adviesraden die het clubbestuur ondersteunen.
 7. Er bestaat een consistente interne en externe communicatie in de club.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *