Google

Vertrouwenspersoon

Atletiekclub Sparta Bornem wil haar atleten en vooral de jeugdatleten een aangename  sportomgeving bieden, waarin zij hun sport op een plezierige en ongestoorde wijze kunnen beoefenen.

Pesten of andere vormen van ongepast (ook sexueel grensoverschrijdend) gedrag verstoort dat en helaas gebeurt dat overal.  Geen enkele sportclub kan of mag beweren dat dergelijk ongepast gedrag nooit voorkomt of zal voorkomen.
Al te dikwijls is een atleet het slachtoffer van pesterij of ongewenst gedrag zonder dat de trainers of het bestuur dit merken. Meestal omdat de atleet er niet over durft of wil praten. Of niet weet tot wie hij of zij zich moet wenden.

Om te voorkomen dat men er mee blijft rondlopen of het lidmaatschap opzegt, heeft Sparta Bornem een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor alle atleten die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van ongepast gedrag (bij jeugdatleten kunnen ook de ouders een geprek aanvragen). De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en staat ‘boven’ de organisatie.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Deze luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de atleet zal de vertrouwenspersoon die informatie niet aan derden bekendmaken.

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je altijd bellen of via mail contact opnemen met Britta Vincke:
e-mail : britta_vincke@skynet.be
telefoon : 03 889 70 33
Britta is ook zeer regelmatig aanwezig op de club, voor aanvang van de training loopt ze rond ter hoogte van de kantine/piste. Je kan haar dan zeker ook aanspreken, maak gerust een afspraak voor een rustig gesprek!

Wat is ongepast/grensoverschrijdend gedrag?

Verbale agressie (schelden, schreeuwen, treiteren, ….);
Fysieke agressie (slaan, vastgrijpen, ….);
Psychische agressie/intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten, ….);
Seksuele intimidatie (nafluiten, opmerkingen maken, handtastelijkheden en verkrachting,…